KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

Kişisel verilerle ilgili 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 11. maddesinde KVKK’ dan doğan haklar yer almaktadır. İlgili kişiler, bu hakları (https://www.kvkk.gov.tr) adresinde yayınlanan  KVKK’ nın 11. maddesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninden ulaşabilirler.


İlgili kişiler Firmamıza aşağıdaki yöntemlerle başvuru yapabilirler:
1-Şahsen başvuru,
2-Noter aracılığıyla,
3-Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanarak Firmamızın kayıtlı elektronik posta adresine e-posta göndererek (troyt@hs01.kep.tr),
4-Firmamıza daha önce bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden e-posta göndererek (kvkk@troygroup.com.tr).

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma metinlerimize aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.